ZONE BREAD và SALAD

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Giá Trị Những điều định nghĩa sự tồn tại của chúng tôi –Tầm nhìn: ​Với kinh nghiệm của thế hệ đi trước, cùng khát vọng và sức trẻ của thế hệ kế kế cận, kết hợp với đội ngũ gắn kết và tràn đầy sáng Đọc tiếp…